سایت پناتو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

 

ترجمه درس دوم عربی هفتم ☑️ معنی متن درس ۲ تمام ۵ بخش کامل

متن و ترجمه درس دوم کتاب عربی پایه هفتم، الدرس الثانی در پنج بخش به طور کامل

ترجمه درس دوم عربی هفتم : در این نوشته معنی درس ۲ عربی پایه هفتم که در پنج بخش جَواهِرُ الْکَلامِ و کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ و الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ است ، ترجمه الدرس الثانی گوهرهای سخن، گنج‌های دانایی، گنج‌ نصیحت، پندهای سودمند و پندهای عددی همراه با کلمات جدید درس دو برای شما آماده کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش همراه ما باشید.

 
معنی درس دوم عربی پایه هفتم متوسطه

ترجمه درس دوم عربی هفتم الدرس بخش اول جَواهِرُ الْکَلامِ

در ادامه با بخش اول ترجمه درس دوم عربی پایه هفتم داریم :

 
 

 

 
 
 
 

 

 

جَواهِرُ الْکَلامِ
گوهرهای سخن

1- هَلْ جَزاءُ الْاحْسانِ إلّا الْاحْسانُ. (الرحمن 60)
آیا سزای نیکی جز نیکی است؟! (آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!)

2- الْمؤمِنُ قَليلُ الْكَلامِ كَثيرُ الْعَمَلِ. (رسولُ اللّه ص)
مؤمن، کم سخن و پرکار است.

 

3- سُکوتُ اللِّسانِ سَلامةُ الْانْسانِ. (الْإمامُ عليٌّ ع)
خاموشی زبان، تندرستی انسان است. سکوت زبان، سلامتی انسان است.

4- رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ.. (الْإمامُ عليٌّ ع)
چه بسا سخنی که پاسخ آن خاموشی باشد. چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.

5- الْوَقْتُ مِنَ الذَّهَبِ. (حِکمةٌ)
وقت، طلاست. وقت از طلاست. وقت طلاست اگر آن را به دست نیاوری، از دست می‌رود.

 
 
 

 

 

الْمُعْجَم: واژه نامه بخش اول درس دوم عربی پایه هفتم

کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش اول جَواهِرُ الْکَلامِ
کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش اول جَواهِرُ الْکَلامِ

ترجمه درس دوم عربی هفتم الدرس بخش دوم کُنوزُ الْحِکَمِ

 
 
 
 

 

 

کُنوزُ الْحِکَمِ
گنج های دانایی

۱ـ النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ و صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّة (رسولُ اللّه ص)
نظافت از ايمان است و ايمان و صاحب خود در بهشت است.

۲ـ الْوَحْدَةُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السُّوءِ. (رسولُ اللّه ص)
تنهایی (تنها بودن) از همنشین بد بهتر است.

۳ـ إنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإيمانِ. (رسولُ اللّه ص)
خوش پیمانی از ایمان است. خوش قولی نشانهٔ ایمان است.

۴ـ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطانِ. (الْإمامُ عليٌّ ع)
عجله از شیطان است.

۵ـ رُبَّ کَلامٍ کَالْحُسامِ. (الْإمامُ عليٌّ ع)
چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد. (است)

الْمُعْجَم: واژه نامه بخش دوم درس دوم عربی پایه هفتم

کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش دوم کُنوزُ الْحِکَمِ
کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش دوم کُنوزُ الْحِکَمِ

معنی و ترجمه درس دوم عربی هفتم درس بخش سوم کَنْزُ النَّصيحَةِ

کَنْزُ النَّصيحَةِ
گنج‌ نصیحت

1- أفْضَلُ النّاسِ أنْفَعُهُم لِلنّاسِ. (رسولُ اللّه ص)
بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است. (برترین مردم، پرمنفعت ترینشان برای مردم است.)

2- الْخَيرُ کَثيرٌ وَ فاعِلُهُ قَليلٌ. (رسولُ اللّه ص)
خیر، بسیار است و انجام دهندهٔ آن کم است. (خیر، زیاد است و انجام دهنده‌اش اندک است.)

3- الْإنسانُ عَبْدُ الْإحْسانِ. (الْإمامُ عليٌّ ع)
انسان، بندهٔ نیکی کردن است.

4- بَلاءُ الْإنسانِ في لِسانِهِ. (الْإمامُ عليٌّ ع)
بلای انسان در زبانش است.

5- سَلامَةُ الْعَيْشِ في الْمُداراةِ. (الْإمامُ عليٌّ ع)
سلامت زندگی در مدارا کردن است.

الْمُعْجَم: واژه نامه بخش سوم درس دوم عربی پایه هفتم

کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش سوم کَنْزُ النَّصيحَةِ
کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش سوم کَنْزُ النَّصيحَةِ

معنی متن درس دوم عربی هفتم درس بخش چهارم الْحِکَمُ النّافِعَةُ

الْحِکَمُ النّافِعَةُ
پندهای سودمند

1- الْأعْمالُ بِالنّيّاتِ. (رسولُ اللّه ص)
کارها به نیّت‌هاست. اعمال، بسته به نیّت‌ها است. (کارها به نیّت‌ها بستگی دارد.)

2- عَلَيْكَ بِمُداراةِ النّاسِ. (رسولُ اللّه ص)
بر تو لازم است که با مردم مدارا کنی. (باید با مردم مدارا کنی.)

3- حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدّينِ. (رسولُ اللّه ص)
خوش اخلاقی نیمی از دین است.

4- الْجَنَّةُ تَحْتَ أقْدامِ الْأُمَّهاتِ. (رسولُ اللّه ص)
بهشت زیر پای مادران است.

5- يَدُ اللّهِ مَعَ الْجَماعَةِ. (الْإمامُ عليٌّ ع)
دست خدا با جماعت است. دست خدا با گروه است.

الْمُعْجَم: واژه نامه کلمات جدید بخش چهارم درس دوم عربی پایه هفتم

کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش چهارم الْحِکَمُ النّافِعَةُ
کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش چهارم الْحِکَمُ النّافِعَةُ

معنی متون درس دوم ۲ عربی پایه هفتم درس بخش پنجم الْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ

الْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ
پندهای عددی

1- النَّظَرُ في ثَلاثَةِ أَشْياءَ، عِبادَةٌ:
«النَّظَرُ في الْمُصْحَفِ» و «النَّظَرُ في وَجْهِ الْوالِدَينِ» و «النَّظَرُ في الْبَحْرِ».
نگاه کردن در سه چیز عبادت است:
«نگاه کردن به قرآن» و «نگاه کردن به چهره‌ ی پدر و مادر» و «نگاه کردن به دریا»

2- أَربَعَةٌ قَليلُها کَثيرٌ: «الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَةُ وَ النّارُ.»
چهار چیز اندکش زیاد است: «فقر و درد و دشمنی و آتش»

3- خَمْسَةُ أشياءَ، حَسَنَةٌ في النّاسِ: «الْعِلْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَياءُ.»
پنج چیز در مردم نیکوست: «علم (دانش) و عدل و سخاوت (گشاده دستی) و صبر و حیا (شرم).»

الْمُعْجَم : واژه نامه جدید بخش پنجم درس دوم ۲ عربی پایه هفتم

کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش پنجم الْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ
کلمات جدید درس دوم عربی هفتم بخش پنجم الْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ