سایت پناتو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

چیستی ارزش | ژان ولت دس اسکار بروگ
اشتراوس
1 دقیقه زمان مطالعه
لئو اشتراوس در این مقاله به معرفی فلسفه سیاسی می‌پردازد. (کلاسوفی)