سایت پناتو

فرهنگی، اقتصادی، هنری

www.novin.com

آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی بود. او بیشتر به خاطر اثر خود در سال 1818، جهان به عنوان اراده و بازنمایی (که در سال 1844 گسترش یافت) شناخته می شود. شوپنهاور فیلسوف بزرگ و بدبین آلمانی قرن نوزدهم در اواخر عمر چندین مقاله جالب نوشت که در عین اینکه از بسیاری جهات از رواقی گری دور شد، با این وجود چیزهای زیادی برای ارائه به شاگردان رواقیون دارد .

شوپنهاور به چه دلیل مشهور است؟

آرتور شوپنهاور لقب فیلسوف هنرمند را به دلیل الهاماتی که زیبایی شناسی او برای هنرمندان از هر جنس ایجاد کرده است، دریافت کرده است. او همچنین به عنوان فیلسوف بدبینی شناخته می شود ، زیرا او جهان بینی را بیان می کند که ارزش وجود را به چالش می کشد.

چرا نیچه شوپنهاور را دوست نداشت؟

نیچه اشتیاق پیشین خود به فلسفه شوپنهاور را رها کرد، زیرا به حمایت شوپنهاور از ساکت گرایی به عنوان نشانه ای از انحطاط، نظم نزولی زندگی که خسته و آسیب دیده است و قادر به لذت بردن و لذت بردن از زندگی به تنهایی نیست و نمی تواند از زندگی به تنهایی لذت ببرد، دست کشید. ...

آیا شوپنهاور به عشق اعتقاد دارد؟

با این حال، مهم نیست که چقدر این احساس ممکن است برای ما واقعی و عالی باشد، شوپنهاور معتقد بود که این یک توهم است . عشق در غریزه جنسی که گونه ها در هر فردی برای تداوم خود نصب می کنند خلاصه می شود. عشق برای فرد عذاب و خطر بی پایان است

آیا شوپنهاور به شادی اعتقاد داشت؟

او به خوشبختی واقعی اعتقاد نداشت . از نظر او بهترین چیزی که یک فرد می تواند به دست آورد کاهش بدبختی است. او در پایان کار خود کتابی نوشت که چگونه می توان تحمل پذیرترین زندگی را داشت. این یک راهنمای عملی بر اساس تجربیات شخصی او است و با نقل قول‌هایی از سایر متفکران که نظرات او را تایید می‌کنند، نشان داده شده است.

آیا شوپنهاور از افسردگی رنج می برد؟

کنجکاوی شوپنهاور خسته کننده بود، به علاوه سابقه بیماری روانی در خانواده پدری او وجود داشت. همچنین به احتمال زیاد او از افسردگی رنج می برد.

شوپنهاور در مورد ازدواج چه گفت؟

نقل قول آرتور شوپنهاور در مورد ازدواج از مطالعات در ... نقل قول آرتور شوپنهاور در مورد ازدواج از مطالعات بدبینی: " ازدواج به معنای نصف کردن حقوق و دو برابر کردن وظایف است ."